سامانه ساجات | آموزش کامل سایت ساجات sajat.mporg.ir

سایت ساجات پیمانکاران مخصوص تشخیص صلاحیت پیمانکاری sajat راه اندازی شده است. آموزش ورود به سامانه ساجات و نظام فنی اجرایی کشور سایت ساجات sajat.mporg.ir ، در این مقاله بطور کامل آموزش داده شده است. دریافت رمز عبور ورود به سامانه ساجات برای استفاده از سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عومال نظام فنی …

استفاده کارفرما از مدارک پیمانکار رتبه بندی شده ساجات

در رابطه بین دو طرف، پیمانکار حق التألیف و دیگر حقوق ناشی از تملک آثار فکری را در مدارک پیمانکار، یا در دیگر مدارک طراحی که به وسیلۀ پیمانکار (یا از جانب وی) پدید آمده است، برای خود نگه می دارد.فرض بر این است که (با امضای پیمان) پیمانکار sajat …

تعهدات عمومی پیمانکاران رتبه بندی ساجات

پیمانکار، باید کارها را طبق پیمان، طراحی، اجرا، و تکمیل کرده و هرگونه نقص در کارها را برطرف کند.کارها پس از تکمیل، باید هدفهایی را که مورد انتظار بوده و در پیمان صراحتا یا تلویحا مشخص شده است به شایستگی برآورده کند. پیمانکاران ساجات ، باید تجهیزات و مدارک پیمانکار …

ارتقا رتبه ساجاتی

ارتقاء رتبه پیمانکاری از ۵ به ۴ – مرجع تخصصی ثبت شرکت ثبت ها سهام رتبه های پیمانکاری و اخذ و ارتقاء رتبه ساجاتی در کوتاه ترین زمان با تضمین و فروش رتبه های اماده شامل رتبه ۳ تاسیسات و ۴نفت … ۴ اب.. وکلیه رتبه های ۵ … رتبه …

ثبت شرکت – ارتقا رتبه – خرید رتبه – فروش رتبه – واگذاری رتبه ساجاتی ساجاری

تخمین رتبه کنکور – کانون فرهنگی آموزش قلم چی مشاهده پیش بینی رتبه خود براساس کنکور سال قبل – تخمین رتبه کنکور سراسری کنکور ۹۶ ، کنکور ۹۵ ، کنکور ۹۴٫ ‎محاسبه درصد – نحوه درصد گیری · ‎کنکور ۹۶ · ‎راهنمای انتخاب رشته کارنامه کنکور – تخمین رتبه – …